lễ phát nguyện thành lập đạo tràng công đức - Chùa Phật Quang
CHIA SẺ TRÊN

Phật Giáo Kiên Giang

lễ phát nguyện thành lập đạo tràng công đức

Cập nhật:
Nhân dịp khóa Tu Gia hạnh lần IV . Vào lúc 14g giờ ngày 10 tháng 7 năm 2016 (mùng 7/6 AL) tại chùa Phật Quang TP Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang với sự chứng minh và chủ trì buổi lễ phát nguyện của Thượng tọa TS Thích Minh Nhẫn Trụ trì chùa Phật Quang, và trên 200 Phật tử thành viên phát nguyện thành lập "ĐẠO TRÀNG CÔNG ĐỨC" Chùa Phật Quang, với phương châm tu học "PHƯỚC HUỆ SONG - TU TỪ DUNG RỘNG LỚN". Mục đích hướng dẫn người Phật tử ứng dụng tốt lời Phật dạy vào đời sống thường nhật để đạt được sự an lạc tự thân và giúp nhau vượt khó thoát nghèo. “Cùng sống và làm việc vì lợi ích cho chúng sanh, Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.
Trước khi lễ phát nguyện được diễn ra thầy trụ trì đã có buổi giảng ý nghĩa quan trọng của Đạo tràng công đức mà tập thể đã nổ lực chuẩn bị suốt 6 tháng qua và đã tham gia 3 khóa tập huấn và sau đó thì cho các thành viên của đạo tràng nghe lại buổi giảng về “TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG - CÁC ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẠO TRÀNG CÔNG ĐỨC” các vị Phật tử đều vô cùng hoan hỷ và tự nguyện tham gia lễ phát nguyện thành lập “Đạo Tràng Công Đức”.
 
\

 
 TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG - CÁC ĐIỀU KIỆN THAM GIA
ĐẠO TRÀNG CÔNG ĐỨC

---------------------

              I. Giới thiệu chung:

Tại chùa Phật Quang TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang hiện nay có trên chục ngàn tín đồ đã Quy Y Tam Bảo. Từ năm 2002 Trung Tâm từ thiện Xã hội Phật Quang đã hình thành được Ban Bảo trợ đến nay phát triển gần 2000 thành viên, tập hợp được đa dạng quần chúng từ những người thiện tâm là Phật tử cho đến những người không phải là Phật tử, chỉ mang tính tự nguyện tham gia đóng góp với mục đích chung là hỗ trợ cho việc nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dạy tại trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang.
Nay tiếp tục phát triển “Đạo Tràng công Đức” nhằm để tiếp tục phát triển sự đóng góp của những người Phật tử ở một mức độ chuyên sâu và có nguyện vọng tu tập theo giáo lý nhà Phật, từ đó tạo cơ hội cho Phật tử làm từ thiện theo tinh thần Phật dạy “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”. “Thi ân bất cầu báo”, thực hành hạnh Từ Bi – Bố Thí với tinh thần bất vụ lợi, vô ngã vị tha. Tạo cơ hội cho các Phật tử thuận lợi trong việc giúp nhau “vượt khó thoát nghèo”, quan tâm, hỗ tương giúp đỡ cùng chia sẻ buồn vui trong đời sống thường nhựt để tạo nên một đại gia đình của người con Phật, là mái nhà chung dưới ánh hào quang của Phật Đà để sách tấn nhau tu tập và phục vụ chúng sanh, nhưng luôn đạt được sự an nhiên, an lạc với tinh thần “Bát phong xuy bất động”.

           II. TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH:

  1. Tôn chỉ: “Phước Huệ song tu – Từ Dung rộng lớn”
  2. Mục đích:
Tạo điều kiện tốt nhất cho các Phật tử có cơ hội thực hiện hạnh nguyện PHƯỚC HUỆ SONG TU”. Nghĩa là song song tiến hành tu phước và tu huệ.  Xem việc làm phước là cơ hội để thực hiện hạnh nguyện tu tập, nên thường xuyên không xa lìa sự tu tập để phát triển Trí  Tuệ. Lấy việc tu tập để chuyển hóa tâm thức, thúc liễm Tam nghiệp (Thân, khẩu, Ý), sau đó hiển bày hạnh nguyện tu tập qua bốn đức tính cao quý “Tứ Vô Lượng tâm” (Từ, Bi, Hỷ, Xã) để tạo phúc lành, mang sự lợi ích cho những người xung quanh và xã hội.
Tu Phước: Cúng dường, Bố thí giúp đỡ người bằng cái tâm Từ Bi Bình Đẳng không phân biệt, không câu nệ tự phụ rằng mình là người ban ân và kia là người thọ lãnh, là người thọ ân, không chấp ngã, không vụ lợi, không mong cầu báo ân. Luôn quán tưởng việc tu phước là thực hiện hạnh nguyện tu tập pháp môn Bố Thí là phương tiện để đối trị tâm bỏn sẻn tham lam ích kỉ, tật đố từ đó để mài dũa tâm hồn trở nên quảng đại hơn, cao thượng hơn.
Tu Huệ: Chư tổ dạy rằng:Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ thứ cớ thành tựu thánh đạo…. Nên trước nhất là phải nghiêm trì giới luật và đạo hạnh của người Phật tử tại gia như Tam Quy Ngũ giới, khuyên nên giữ 10 điều cấm và hành Thập Thiện. Học hỏi giáo lý ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống thường nhựt, tham dự các khóa tu và tập huấn rèn luyện đạo hạnh người Phật Phật tử tại gia để nâng cao đời sống tâm linh nhằm đạt được sự an lành trong cuộc sống hiện tại.

           III. Mục tiêu và phương châm hoạt động:

  1. Mục tiêu: Nỗ lực để đạt được các Phật tử tham gia đạo tràng công đức đều trở thành những Phật tử được chuẩn hóa và thuần thành, là công dân tốt, Phật tử gương mẫu, giúp nhau vượt khó thoát nghèo, quan tâm, hỗ tương giúp đỡ và cùng chia sẻ buồn vui trong đời sống thường nhựt để tạo nên một đại gia đình của người con Phật, mái nhà chung dưới ánh hào quang của Phật Đà để sách tấn nhau tu tập và phục vụ chúng sanh, và luôn đạt được sự an nhiên, an lạc nơi tự tân và nổ lực tinh tấn hướng đến tinh thần “Bát phong xuy bất động”.
  2. Phương châm hoạt động:
    1. Tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên của đạo tràng được tu tập và thực hiện hạnh nguyện “Phước Huệ Song Tu”.
    2. Thành viên Đạo tràng luôn nỗ lực tinh tấn tu tập, sẵn sàng phục vụ xã hội và chúng sanh theo tinh thần “Cùng sống và làm việc vì lợi ích cho chúng sanh, Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.
    3. Trong ứng xử giao tiếp theo tinh thần “Lục Hòa”. Cung kính Tam Bảo Ngôn ngữ Hòa ái, hòa kính và hoan hỷ, nhiệt tình hỗ tương chia sẻ và giúp đỡ nhau, người vào đạo trước giúp đỡ người đi sau, sách tấn nhau tu tập để cùng tiến bộ.

            IV. Đối tượng và điều kiện tham gia:

1. Đối tượng:
Gồm có 2 đối tượng:
1.1. Các vị cư sĩ hoặc Phật tử tại chùa Phật Quang hoặc Phật tử của các chùa.

1.2.  Các vị hiện là thành viên Ban Bảo trợ của Trung tâm từ thiện xã Hội Phật Quang (các vị có nguyện vọng tham gia vào “Đạo tràng công đức” Nếu chưa Quy Y thì phải Quy Y Tam Bảo trước).

2. Điều kiện cần có để tham gia “Đạo tràng công đức”:
Người có nguyện vọng tham gia vào “Đạo tràng công đức” phải hội đủ 5 điều kiện sau:
2.1. Tự nguyện, có tinh thần tự giác cao và thống nhất tôn chỉ, mục đích hoạt động của Đạo tràng;
2.2. Phật tử (đã Quy y Tam Bảo, các vị có nguyện vọng tham gia vào “Đạo tràng công đức” Nếu chưa Quy Y thì phải Quy Y Tam Bảo trước);
2.3. Phải tham gia tu học định kỳ theo quy định: Tối thiểu mỗi tháng phải có 1 ngày tập trung chuyên tu tập để rèn luyện đạo hạnh người Phật tử và nâng cao đời sống tâm linh để đạt được sự an lạc trong cuộc sống hiện tại. (Còn những vị chưa hội đủ được 5 điều kiện, mà chỉ có nguyện vọng làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chỉ tham gia vào Ban Bảo trợ, bao giờ nhận thấy bản thân hội đủ 5 điều kiện như quy định thì đăng ký tham gia vào “Đạo tràng công đức”).
2.4. Tham dự khóa tập huấn với các nội dung: Tôn chỉ mục đích và phương châm hoạt động của “Đạo tràng công đức”, các nội dung về rèn luyện đạo hạnh của người Phật tử, nghi lễ thông thường của Phật giáo, các nghi thức giao tiếp trong nhà chùa và các kỹ năng tuyên truyền về hoằng pháp. Qua quá trình rèn luyện tu học phải đạt được 5 đức hạnh cơ bản của một người Phật tử:
1. Kính Phật, trọng Tăng. Hiếu kính ông bà, cha mẹ;
2. Bố Thí – cúng dường rộng mở tâm hồn
3. Nghiêm trì giới luật của người Phật tử
4. Kham Nhẫn - Ngay thẳng thật thà, Trung thực, không xảo ngôn, dối trá
5. Phát triển tâm “Từ, Bi, Hỷ, Xã”
2.5. Giữ 09  điều cấm:
1. Không làm tổn hại thân mạng mình và người khác;
2. Không được trộm cắp;
3. Không được tà dâm;
4. không được nói dối;
5. Không được cố ý sử dụng rượu, bia (trừ trường hợp ngoại giao, nhưng không được uống đến say mất kiểm soát hành vi của bản thân) Không được hút thuốc, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện ;
6. Không bài bạc và cá độ;
7. Không được bất hiếu với ông bà cha mẹ và nói lời hung ác;
8. không làm những việc vi phạm pháp luật;
9. Không tham gia bất cứ các hoạt động nào trái với tôn chỉ mục đích của Đạo tràng.
        Sau khi hội đủ 5 điều kiện như quy định trên sẽ tổ chức một buổi lễ trước Tam Bảo để phát nguyện gìn giữ 09 điều cấm và lễ công nhận là thành viên của “Đạo tràng công đức” (nhận áo đồng phục, thẻ từ, giấy chứng nhận và huy hiệu).
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thành lập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT QUANG


 
Thông tin cần biết
Thống kê

Đang truy cậpOnline : 7

Hôm nayToday : 4315

Tháng hiện tạiMonth : 76646

Tổng lượt truy cậpHit : 1331606

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Hôm nayHôm nay : 4315

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76646

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1331606