0

Sự tắm rửa trong chính pháp

Đạo Phật là con đuờng giác ngộ, nhận biết rõ đích thực bản chất của mọi sự vật hiện tuợng…

90 total views, no views today

0

Một thời

Một thời là chữ bắt đầu của kinh Phật: “Một thời Phật tại nước Xá-vệ..”, “Một thời Phật tại thành…

118 total views, no views today

0

Cơ sở vật chất

Trung tâm TTXH Phật Quang có tổng diện tích 27.608m2, trước kia là đất ruộng. Chung quanh có hàng rào…

48 total views, 1 views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

91 total views, no views today

0

Lạc

Cứ ra Giêng sư thầy lại vào thất như một nguyên tắc thiền định để bắt đầu kế hoạch tu…

105 total views, no views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

91 total views, no views today

0

Audio: Trường ca kinh A Di Đà

27,771 total views, 202 views today Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di ĐàAudio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đ

27,771 total views, 202 views today

Thông báo